Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất
SP/ DV chính:
Quần áo bảo hộ lao động
Năm thành lập:
2005
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Việt Nam
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ông Hồ Quý Khoa
Tel: 0903 705 064
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Hồ Quý Khoa
Giám Đốc - 0903 705 064

Áo liền quần bảo hộ lao động

Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ
Áo liền quần BHLĐ